Question
Cập nhật vào
26 Thg 9 2022

  • Tiếng Hy Lạp
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa Don't insult her. We don't know how she might react to that. Don't insult her. We don't know how she might react to something like that. ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Don't insult her. We don't know how she might react to that. và Don't insult her. We don't know how she might react to something like that. ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question