Question
Cập nhật vào
26 Thg 9 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I have a question about this sentence.
Why do I need "the" before "bedroom"?

I want to clean the bedroom.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
I have a question about this sentence.
Why do I need "the" before "bedroom"?

I want to clean the bedroom.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question