Question
Cập nhật vào
26 Tháng chín

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Việt

こんなにも涙が止まらないのなら
愛なんかいらないうんざりなの
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này こんなにも涙が止まらないのなら
愛なんかいらないうんざりなの có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question