Question
Cập nhật vào
26 Tháng chín

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Việt

Mình muốn hỏi là “gia đình bạn có thường để thừa đồ ăn không” thì hỏi là “あなたの家庭はどれくらい食べ物を残しますか。“ có đúng không? Và trả lời theo kiểu “luôn luôn”, “thỉnh thoảng”… ấy.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Mình muốn hỏi là “gia đình bạn có thường để thừa đồ ăn không” thì hỏi là “あなたの家庭はどれくらい食べ物を残しますか。“ có đúng không? Và trả lời theo kiểu “luôn luôn”, “thỉnh thoảng”… ấy.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question