Question
Cập nhật vào
27 Tháng chín

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Việt

最近、食卓 にのぼる 回数が 増えた ものは 何ですか。また、それは どうしてですか。理由を 二つ 選びましょう。
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 最近、食卓 にのぼる 回数が 増えた ものは 何ですか。また、それは どうしてですか。理由を 二つ 選びましょう。
 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question