Question
Cập nhật vào
27 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Bạn vẫn đang học tiếng Nhật à
あなたは日本語の勉強をまだ続けてますか

những câu này có kì không

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Bạn vẫn đang học tiếng Nhật à 
あなたは日本語の勉強をまだ続けてますか

những câu này có kì không
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question