Question
Cập nhật vào
28 Tháng chín

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Thái

Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? I'm calling my mom. 나는 엄마를 부른다.

ฉันเรียกแม่
ฉันเรียกหาแม่

Which one is correct?
thank you

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Thái

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? I'm calling my mom. 나는 엄마를 부른다.

ฉันเรียกแม่
ฉันเรียกหาแม่ 

Which one is correct? 
thank you
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question