Question
Cập nhật vào
28 Tháng chín

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

1. Nay tc ak mk
2. Cãi nhau nhiều vào nhé
3. Mỗi lần cãi nhau lại đâu ví
4. Cãi mạnh
5. Đặt mạnh
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 1. Nay tc ak mk
2. Cãi nhau nhiều vào nhé
3. Mỗi lần cãi nhau lại đâu ví
4. Cãi mạnh
5. Đặt mạnh  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question