Question
Cập nhật vào
28 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Bây giờ độ cao của cây này là 2m. 🌳
Vẫn nhỏ.
Nếu tăng trưởng hơn thì sẽ có 10m.
::::::::
Xin hãy sửa câu này.

この木は今2メートルです。
まだ小さいです。
成長したら10メートルになります。
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Bây giờ độ cao của  cây này là 2m. 🌳
Vẫn nhỏ. 
Nếu tăng trưởng hơn thì sẽ có 10m. 
::::::::
Xin hãy sửa câu này.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question