Question
Cập nhật vào
28 Tháng chín

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Hoàng trắng . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Hoàng trắng.
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question