Question
Cập nhật vào
28 Thg 9 2022

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? Comment dit-on
Bonjour je m’appelle…

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? Comment dit-on 
Bonjour je m’appelle…
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question