Question
Cập nhật vào
28 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? 私の犬とあなたの犬はとても似てるね

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? 私の犬とあなたの犬はとても似てるね
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question