Question
Cập nhật vào
28 Thg 9 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

안녕???심심한데 나랑 놀자 암캐년아 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 안녕???심심한데 나랑 놀자 암캐년아 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question