Question
Cập nhật vào
28 Thg 9 2022

  • Tiếng Urdu
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Câu hỏi về Tiếng A-rập

Nói câu này trong Tiếng A-rập như thế nào? scrap materials (eg. paper, metals, etc.)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng A-rập

  • Tiếng Urdu
  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng A-rập như thế nào? scrap materials (eg. paper, metals, etc.)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question