Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Đâu là sự khác biệt giữa tomar beber (日本語ではどちらも「飲む」と訳しますが、飲み物の種類によってどちらを使うかが決まっているのですか?)(agua, té, café, vino, cerveza, leche, zumo) ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa tomar và beber và (日本語ではどちらも「飲む」と訳しますが、飲み物の種類によってどちらを使うかが決まっているのですか?)(agua, té, café, vino, cerveza, leche, zumo) ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question