Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa sao này Sau này ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa sao này và Sau này ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question