Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Thái
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Thái

Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? スタッフ指名

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? スタッフ指名
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question