Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Por favor, corríjame.

De momento no tenemos los suficientes pasajeros como para hacer el tour.
Es decir no estoy seguro de si tengo el trabajo este finde.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Por favor, corríjame.

De momento no tenemos los suficientes pasajeros como para hacer el tour.
Es decir no estoy seguro de si tengo el trabajo este finde.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question