Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Đức

Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Wie sagt man „it depends on the situation“ auf deutsch

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Ba Lan

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Wie sagt man „it depends on the situation“ auf deutsch
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question