Question
Cập nhật vào
29 Thg 9 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Nói câu này trong Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) như thế nào? Are you shitting me?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) như thế nào? Are you shitting me?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question