Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Đức

Đâu là sự khác biệt giữa Um keine Vokabeln zu vergessen. Um nicht es kaufen. Er will nicht Richtung Stadzentru fahren, um nicht es zu kaufen. Ist das richtig? Beispiele, bitte. Ich denke euch im voraus ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Đức

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Um keine Vokabeln zu vergessen. Um nicht es kaufen.   Er will nicht Richtung Stadzentru fahren, um nicht es zu kaufen. Ist das richtig? và Beispiele, bitte. Ich denke euch im voraus ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question