Question
Cập nhật vào
29 Thg 9 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Hàn Quốc

In KakaoTalk, when I try to access a photo, I get this message, "Only a preview file is available as the original file has expired." Does anyone know what this means? The photo wasn't deleted from the chatroom.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Đất nước hoặc vùng Hàn Quốc

  • Đất nước hoặc vùng Mỹ

  • Đất nước hoặc vùng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
In KakaoTalk, when I try to access a photo, I get this message, "Only a preview file is available as the original file has expired." Does anyone know what this means? The photo wasn't deleted from the chatroom.
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question