Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Grandma, have you landed in Vietnam yet?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Grandma, have you landed in Vietnam yet?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question