Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Đức

Übrigens Stromrechnung bezahlt und sehr viel verbraucht.

can you correct the grammar

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Übrigens Stromrechnung bezahlt und sehr viel verbraucht.

can you correct the grammar
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question