Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hi Do you use "assets" on people?

Like, you tell your friends they're your assets.

I kinda feel it's disrespectful.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hi Do you use "assets" on people?

Like, you tell your friends they're your assets.

I kinda feel it's disrespectful.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question