Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Đức

stimmt beides?
Grüngürtel fungiert zur Erholung? Passt?
Grüngürtel dient als Erholung? Passt?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Đức

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Đức

 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
stimmt beides?
Grüngürtel fungiert zur Erholung? Passt?
Grüngürtel dient als Erholung? Passt?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question