Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Différence entre it is et he is

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Différence entre it is et he is
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question