Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Please tell us a proverb that you usually use in your daily life

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Please tell us a proverb that you usually use in your daily life
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question