Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Bonjour à tous,
Quelle est la difference entre "Je ne m'inscrirai pas aux cours de conversation du vendredi." et "Je ne m'inscrirai pas au cours de conversation de vendredi."

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Bonjour à tous, 
Quelle est la difference entre "Je ne m'inscrirai pas aux cours de conversation du vendredi." et "Je ne m'inscrirai pas au cours de conversation de vendredi."
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question