Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Đức

Das Missverständnis kommt daher,dass…

Kann man auch sagen“Das Missverständnis kommt dadurch, dass…“?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Das Missverständnis kommt daher,dass…

Kann man auch sagen“Das Missverständnis kommt dadurch, dass…“?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question