Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

¿Esto suena natural?

Usé mi toalla para limpiar el suelo lleno de leche podrido. Al final llegó oler de pena, y la boté.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
¿Esto suena natural?

Usé mi toalla para limpiar el suelo lleno de leche podrido. Al final llegó oler de pena, y la boté.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question