Question
Cập nhật vào
29 Thg 9 2022

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa It took me hours to make the hot dogs It takes hours for me to make the hotdogs ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa It took me hours to make the hot dogs và It takes hours for me  to make the hotdogs ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question