Question
Cập nhật vào
29 Thg 9 2022

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? ich hätte gerne 150gramm mortadella und dieses brot dort oben rechts

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? ich hätte gerne 150gramm mortadella und dieses brot dort oben rechts
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question