Question
Cập nhật vào
29 Thg 9 2022

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Which expression is most common to use?
(When having a call)

1) you’re breaking up
2) I can’t hear you well

Or is there another expression you use more often?

Thanks!

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Which expression is most common to use?
(When having a call)

1) you’re breaking up
2) I can’t hear you well

Or is there another expression you use more often?

Thanks!
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question