Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Ba Tư
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

친구들의 글을 읽어 보세요. 누가 감사하는 마음을 가장 잘 표현했어요?

가장 잘 = better?

thanks

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Ba Tư
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
친구들의 글을 읽어 보세요. 누가 감사하는 마음을 가장 잘 표현했어요?

가장 잘 = better?

thanks
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question