Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

bomjour a tous, est-ce juste de dire?
Vous aurez besoin d'autre chose pour le voyage ?
non, j'en aurai besoin de rien (cest juste ?)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
bomjour a tous, est-ce juste de dire?
Vous aurez besoin d'autre chose pour le voyage ?
non, j'en aurai besoin de rien (cest juste ?)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question