Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Do you ever pronounce the dʒ sound and ʒ sound in the same way?
I think I pronounce them in the same way.

pleasure, just

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Do you ever pronounce the dʒ sound and ʒ sound in the same way?
I think I pronounce them in the same way. 

pleasure, just
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question