Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hung-ga-ri
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Do you say "holy moly" often?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Do you say "holy moly" often?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question