Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

夜になって何も見えなくなっても… có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 夜になって何も見えなくなっても… có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question