Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 교사 선생님 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 교사 và 선생님 ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question