Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

去年_____時、コートを買いました。
1寒い 2寒かった

どちらがいいですか。どうしてですか。

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
去年_____時、コートを買いました。
1寒い 2寒かった

どちらがいいですか。どうしてですか。
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question