Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 移る . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 移る.
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question