Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

The middle east is the most penetrated subsystem of the international political system. có nghĩa là gì?

what does it mean 'penetrated subsystem' in this context?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này The middle east is the most penetrated subsystem of the international political system. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question