Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
  • Tiếng Swahili
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? I don't know where to park my car in the city.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Đức

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? I don't know where to park my car in the city.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question