Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Nói câu này trong Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) như thế nào? 連絡が遅れてごめんね。
実は引っ越しで疲れすぎて、ちょっと体調を崩していたの。
2日発熱したけど、ゆっくり休んだらもう回復したよ!

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) như thế nào? 連絡が遅れてごめんね。
実は引っ越しで疲れすぎて、ちょっと体調を崩していたの。
2日発熱したけど、ゆっくり休んだらもう回復したよ!
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question