Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

「これは駅に行くバスです。」

「これは駅へ行くバスです。」


どちらが自然な文なのでしょうか。


Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
「これは駅に行くバスです。」

「これは駅へ行くバスです。」


どちらが自然な文なのでしょうか。
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question