Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

이 영상에서 그녀는 무엇을 말하고 있나요? 한글로 써주세요.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
이 영상에서 그녀는 무엇을 말하고 있나요? 한글로 써주세요.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question