Question
8 Thg 4 2017

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa 1th 1st ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 1th và 1st ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question