Question
Cập nhật vào
23 Tháng mười một

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Việt

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với nà nhảm . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với nà nhảm.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question