Question
Cập nhật vào
23 Tháng mười một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

"Lậm lắm luôn rồi" (0:15) có nghĩa là gì?

"chứ còn" này (0:23) có nghĩa là gi?

https://youtu.be/mhy6lMVf8aM

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"Lậm lắm luôn rồi" (0:15) có nghĩa là gì?

"chứ còn" này (0:23) có nghĩa là gi?

https://youtu.be/mhy6lMVf8aM
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question